СООПШТЕНИЕ  ДО  МЕДИУМИТЕ

С к о п ј е , 09. 06. 2023 година Со донесувањето на одлуката…

Совет за отворено судство

На ден 30.03.2022 година во Врховниот суд на РСМ е потпишана Декларација за основање на…

Денот на правосудтвото

Почитувани, Здружението на судска администрација како професионално здружение на вработените во судската служба, на сите…

Презентацијата на Функционалната анализа на основните судови во РСМ

По покана на Центарот за правни истражувања и анализи,  на ден 18.11.2021 година во х.Хилтон,…

ЗСА со реакција до Судскиот совет

ДО СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Почитуван Претседателе и членови на Судски совет, Здружението…

Допис до Судски совет

До Здружението на судска администрација пристигнуваат апели за заштита на здравјето на вработените во судовите…

Подршка на мерки против пандемија Covid-19

Со оглед на актуелната пандемија на COVID-19 која значително ја отежнува работата на сите вработени…