Подружници

Своите цели и задачи Здружението ги остварува преку неговите подружници, кои се формираат во рамките на секој суд и во нив доброволно членуваат активни судски службеници, членови на Здружението. Со подружницата раководи Претседател кого го избираат членовите на подружницата по пат на јавно гласање и неговиот мандат трае 4 години со право на реизбор.На седниците на подружницата се расправа за прашања кои се од значење за работата на Здружението и самата подружница и тоа за прашања по иницијатива на членовите на подружницата или пак за прашања иницирани од органите на Здружението. На состаноците на подружницата се води записник.

ПодружницаПретседател на подружницаЕ-маил
Подружница Врховен судМаја Бабановскаmaja.babanovska@vsrm.mk
Подружница АС БитолаМитко Фиданоскиmitkofi@gmail.com
Подружница ОС ОхридАфрим Ќокуqokuafrim@gmail.com
Подружница ОС БитолаГордана Николовскаnikolovskagordana1@yahoo.com
Подружница ОС ПрилепЕлена Илиескаelena.angeleska@osprilep.mk
Подружница ОС ДелчевоВанчо Јордановскиvanco.jordanovski@yahoo.com
Подружница ОС ВиницаСветлана Михаиловаsvetlanamihailova@osvinica.mk
Подружница ОС Кавадарци
Подружница ОС ВелесНаташа Перковаnatasha.perkova@gmail.com
Подружница ОС К.ПаланкаЗоран Кочоскиzorankochovski4@gmail.com
Подружница ОС ГевгелијаДобрила Продановаkostenarova_d@yahoo.com
Подружница ОС КумановоМилош Нешковскиn.neshkovski@gmail.com
Подружница ОС Скопје 2Одет Арсовскаodetarsovska@hotmail.com
Подружница ОС Скопје 1Рената Георгиевскаrego_ta@yahoo.com
Подружница АС ШтипДушанка Мановаdusankam@live.com
Подружница Управен суд на РСМСветлана Терзискаsvetlana_terziska@yahoo.com
Подружница ОС ШтипКостадинка Шоповаshopovaketi@gmail.com
Подружница ОС Гостивар
Подружница ОС СтругаЈасна Петрескаjasna.petreska@yahoo.com
Подружница ОС КочаниДиме Петровdime_626@yahoo.com
Подружница ОС Неготино
Подружница ОС КичевоМерсиха Еминиmersiha_i@hotmail.com
Подружница ОС РадовишЕлена З. Атанасоваzaharieva.elena@yahoo.com
Подружница ОС СтрумицаНина Христоваninahristova1974@gmail.com
Подружница ОС С.НиколеМарија Петковаmarija.stoileva18@gmail.com
Подружница ОС БеровоДраган Сирачевскиbuliberovo@yahoo.com
Подружница ОС ТетовоСтевица Саркоскиstevicasarkoski@yahoo.com