За судиите и функционерите повиски плати, а за судската администриција ниту денар – вработените во судовите најавиja протести за повисоки плати

За судиите и функционерите повиски плати, а за судската администриција ниту денар – вработените во судовите најави протести за повисоки плати

СООПШТЕНИЕ  ДО  МЕДИУМИТЕ

С к о п ј е , 09. 06. 2023 година Со донесувањето на одлуката на Уставниот суд и зголемувањето на платите на функционерите во Република Северна Македонија , вклучително  и зголемувањето на платите на судиите , разликата на платите  помеѓу вработените во  судската  служба и платите на судиите е на досега највисоко ниво. Истовремено […]