Известување

Почитувани, Денес е денот кога судовите во РСМ ќе останат без поголем број на судии а тие судиски места во блиска иднина нема да бидат пополнети. Здружението на судска администрација…

Совет за отворено судство

На ден 30.03.2022 година во Врховниот суд на РСМ е потпишана Декларација за основање на Совет за отворено судство каде беше покането и во иднина ќе учествува и ЗСА. Во…

Денот на правосудтвото

Почитувани, Здружението на судска администрација како професионално здружение на вработените во судската служба, на сите вработени во судовите, судските службеници судиите, судите поротници, јавни обвинители, правобранители, адвокати, медијатори, нотари, извршители,…

Средба со министерот за правда проф.д-р Никола Тупанчески

На ден 07.03.2022 година се одржа работна средба на претседателот на ЗСА, Сашо Темелкоски со министерот за правда во Владата на РСМ, проф.д-р Никола Тупанчески. На средбата присуствуваше и Маја…

Презентацијата на Функционалната анализа на основните судови во РСМ

По покана на Центарот за правни истражувања и анализи,  на ден 18.11.2021 година во х.Хилтон, Скопје,  ЗСА беше претставувано на презентацијата на Функционалната анализа на основните судови во РСМ и…

Судови во Република Северна Македонија