Реакција на ЗСА

Почитуван Претседател и  членови на Судскиот буџетски совет,  По добиените реакции од своите членови, Здружението на судска администрација на РСМ  го пренесува до Вас отвореното незадоволство на вработените во судската…

Повик за пријавување на кандидати за претседател на ЗСА

Почитувани членови на ЗСА, Здружението на судска администрација на РСМ треба да одржи вонредно собрание за избор на претседател на Здружението. Се повикуваат сите заинтересирани членови, своите пријави да ги…

Известување

Почитувани, Денес е денот кога судовите во РСМ ќе останат без поголем број на судии а тие судиски места во блиска иднина нема да бидат пополнети. Здружението на судска администрација…

Совет за отворено судство

На ден 30.03.2022 година во Врховниот суд на РСМ е потпишана Декларација за основање на Совет за отворено судство каде беше покането и во иднина ќе учествува и ЗСА. Во…

Судови во Република Северна Македонија