Барање за продолжување на исплата на додатоци за судските службеници

Барање за продолжување на исплата на додатоци за судските службеници

Барање за исплата на Јубилејни награди

До Судски совет на Република Северна Македонија, Претседател Весна Дамева Улица „Македонија“ број 5, 1000, Скопје Е-маил: contact@ssrm.mk Предмет: Барање за исплата на јубилејни награди согласно Општиот колективен договор за…

Известување за остварена средба со Претседателката на Судскиот совет

ЗСА.бр.8/24 04.03.2024 година Охрид Почитувани, Преку овој допис Ве известувам дека на ден 23.02.2024 година, претставници на ЗСА остварија средба со претседателката на Судски совет на Република Северна Македонија, Весна…

За судиите и функционерите повиски плати, а за судската администриција ниту денар – вработените во судовите најавиja протести за повисоки плати

За судиите и функционерите повиски плати, а за судската администриција ниту денар – вработените во судовите најави протести за повисоки плати

СООПШТЕНИЕ  ДО  МЕДИУМИТЕ

С к о п ј е , 09. 06. 2023 година Со донесувањето на одлуката на Уставниот суд и зголемувањето на платите на функционерите во Република Северна Македонија , вклучително …

Судови во Република Северна Македонија