Повик за пријавување на кандидати за претседател на ЗСА

Почитувани членови на ЗСА, Здружението на судска администрација на РСМ треба да одржи вонредно собрание за избор на претседател на Здружението. Се повикуваат сите заинтересирани членови, своите пријави да ги достават во рок од 15 дена сметано од денот на овој повик објавен на веб страната на ЗСА – zsa.mk. Сите предлози ќе бидат доставени […]