Повик за пријавување на кандидати за претседател на ЗСА

Почитувани членови на ЗСА,

Здружението на судска администрација на РСМ треба да одржи вонредно собрание за избор на претседател на Здружението.

Се повикуваат сите заинтересирани членови, своите пријави да ги достават во рок од 15 дена сметано од денот на овој повик објавен на веб страната на ЗСА – zsa.mk.

Сите предлози ќе бидат доставени до подружниците на ЗСА и Управниот одбор кој заедно со Претседателот на ЗСА ќе се вклучи во организација на Вонредното собрание.

Со почит,
Претседател на ЗСА,
Сашо Темелкоски

Судови во Република Северна Македонија