Совет за отворено судство

На ден 30.03.2022 година во Врховниот суд на РСМ е потпишана Декларација за основање на Совет за отворено судство каде беше покането и во иднина ќе учествува и ЗСА. Во Советот ќе членуваат Претседателот и претставници на Врховниот суд, Претседателите на Вишиот Управен суд, Апелационен суд Битола и Основниот кривичен суд Скопје, Претставник на Судскиот […]