ПОВИК ЗА ДОНИРАЊЕ

Се повикуваат подружниците на ЗСА во наредниот период да бидат организатори на доброволна донација според можностите на вработените во судската служба на судот.

Донацијата би се искористила за набавка на средства за дезинфекција или друг материјал, потребен за инфективните одделенија во здравствените установи на подрачјето на судот.

На овој начин судската служба покажува чувството на општествена одговорност, да се помогне, да се биде со здравствените установи и граѓаните кои се наоѓаат на лекување таму.

Судови во Република Северна Македонија