Подршка на мерки против пандемија Covid-19

Со оглед на актуелната пандемија на COVID-19 која значително ја отежнува работата на сите вработени во судовите поради големиот број на заболени лица или лица кои се во изолација, Здружението на судска администрација на Република Северна. Македонија,изразува целосна подршка на заложбите на Судскиот совет, вработените во судовите  да бидат ставени во приоритетната листа за вакцинирање против вирусот COVID-19.

Судови во Република Северна Македонија