Неработењето на стручните служби, нивното влијание врз функционирањето на судовите и релативно молчеливите медиуми

На почетокот на месецов, речиси незабележано од медиумите помина најавата на судските служби дека ќе ја блокираат работата на судовите доколку не се направат измени во Законот за судска служба, кој е донесен во февруари 2014 година.

http://proverkanafakti.mk/nerabotenjeto-na-struchnite-sluzhbi-nivnoto-vlijanie-vrz-funkcioniranjeto-na-sudovite-i-relativno-molchelivite-mediumi/

Судови во Република Северна Македонија